Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord
Mijn Wierden en Borgen

Vergroot/verklein:

Servicemenu

Disclaimer

De website van Wierden en Borgen wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook doet Wierden en Borgen haar uiterste best om de website actueel te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie op de site niet juist of niet volledig is. Wierden en Borgen verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Wierden en Borgen worden aangeboden. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wierden en Borgen aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Wierden en Borgen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële- en privédoeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wierden en Borgen.

Wierden en Borgen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. 

Woningstichting Wierden en Borgen | Postbus 103 | 9780 AC BEDUM | T: 050 4023750 | woonpunt@wierdenenborgen.nl